top of page
df2_0041.jpg
DSC_0247_OK-min.JPG

System półautomatyczny AutoMAG Shuttle

W tym systemie składowania pobieranie, odkładanie i przenoszenie jednostki składowania odbywa się w specjalnie zaprojektowanych kanałach przy użyciu wózka wahadłowego AutoMAG...

System automatyczny AutoMAG Mover

Magazyn automatyczny AutoMAG Mover to w pełni autonomiczny i automatyczny system składowania, będący rozwinięciem półautomatycznego systemu gęstego składowania wykorzystującego wózki wahadłowe AutoMAG Shuttle o wózek transferowy AutoMAG Mover oraz przenośniki pionowe AutoMAG Lift.

MAGAZYN BEZ MAGAZYNIERA – czy to jest możliwe?

 

Automatyczne systemy magazynowe odznaczają się całkowitym wyeliminowaniem udziału człowieka w procesach przemieszczania i składowania towarów. Automatyzacja sprzyja wzrostowi wydajności operacji magazynowych, zwiększeniu współczynnika wykorzystania kubatury magazynu, obniżeniu kosztów utrzymania obiektu, eliminacji błędów a także poprawie bezpieczeństwa pracy. Jednak wiele osób zarządzających magazynami obawia się całkowitej automatyzacji z uwagi na wysokie koszty początkowej inwestycji oraz brak możliwości ręcznego sterowania pracą magazynu w przypadku awarii systemu.

Dlatego naszym Klientom polecamy rozwiązanie pośrednie pomiędzy tradycyjnymi systemami regałowymi a w pełni automatycznym magazynem. Jest to system gęstego składowania z wózkiem wahadłowym sterowanym radiowo AutoMAG Shuttle, który pozwala na optymalizację powierzchni magazynowej z jednoczesną eliminacją pracy operatorów wózków widłowych.

Wykorzystanie powierzchni w magazynie wyposażonym w system gęstego składowania AutoMAG może być większe nawet o 80 % w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań regałów rzędowych oraz o 30% większe w stosunku do regałów wjezdnych. Zarówno załadunek, rozładunek jak i przemieszczanie jednostki ładunkowej w tzw. kanałach regałów wjezdnych odbywa się przy pomocy wózka wahadłowego AutoMAG Shuttle sterowanego radiowo. Dzięki temu możemy zminimalizować liczbę korytarzy międzyregałowych i ograniczyć zadania operatorów wózków widłowych. Zautomatyzowany ruch towarów zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo pracy z uwagi na redukcję prawdopodobieństwa uszkodzenia ładunku.

Produkowane przez PROMAG wózki wahadłowe AutoMAG wyposażone są w szereg funkcji dodatkowych i posiadają różne tryby pracy. Co ważne, mogą być obsługiwane przez wszystkie typy wózków widłowych i pracować w systemie FIFO i LIFO. Poza tym posiadają szereg udogodnień w tym m.in. zabezpieczenia przed rozładowaniem się baterii w trakcie pracy, tryb inwentaryzacji, awaryjnego zatrzymania oraz system antykolizyjny, dzięki któremu w jednym kanale mogą pracować dwa urządzenia.

znaczek2 szczegoly automag.png
znaczek1 szczegoly automag.png

PROMAG S.A. poszedł o krok dalej w automatyzacji procesów składowania i zaprojektował oraz wyprodukował wózek transferowy współpracujący z wózkami wahadłowymi o nazwie AutoMAG Mover. Głównym celem dla tego urządzenia jest całkowite wyeliminowanie wózków widłowych z obszaru składowania i stworzenie w pełni automatycznego, autonomicznego obszaru składowania. Dzięki wprowadzeniu do oferty tego rozwiązania firma PROMAG S.A. stała się pierwszą polską firmą, która projektuje, produkuje,  montuje i serwisuje w pełni automatyczne magazyny.

Zasada działania automatycznego magazynu PROMAG opartego na wózkach wahadłowych AutoMAG Shuttle oraz urządzeniach AutoMAG Mover polega na tym, że jednostka ładunkowa dostarczana jest do automatycznego systemu składowania przez przenośnik poziomy (rolkowy lub łańcuchowy). Bezpośrednio z przenośnika poziomego, po uprzednim sprawdzeniu parametrów jednostki ładunkowej przez bramkę obrysu, paleta trafia do przenośnika pionowego o nazwie AutoMAG Lift, którego zadaniem jest dostarczenie jednostki ładunkowej na wymagany poziom składowania w bloku regałowym. Po osiągnięciu przez jednostkę ładunkową określonego poziomu składowania, bezpośrednio przy przenośniku pionowym AutoMAG Lift, na własnym torowisku czeka już na paletę wózek transferowy AutoMAG Mover wraz z wózkiem wahadłowym AutoMAG Shuttle. Po wymianie sygnałów paleta w sposób automatyczny przemieszczana jest na wózek transferowy. Następnie paletowa jednostka ładunkowa wraz z wózkiem wahadłowym AutoMAG Shuttle transportowana jest wzdłuż bloku regałowego, aż do momentu osiągnięcia pozycji naprzeciw  wyznaczonego kanału w bloku regałowym. W tej pozycji AutoMAG Mover zwalnia wózek wahadłowy AutoMAG Shuttle, który wjeżdża wraz  z jednostką ładunkową do wnętrza bloku regałowego.

Jeżeli realizujemy tylko zadanie związane z załadunkiem konkretnego kanału w bloku regałowym, to wówczas wózek wahadłowy AutoMAG Shuttle pozostaje w zdefiniowanej lokalizacji, natomiast AutoMAG Mover przemieszcza się do przenośnika pionowego w celu pobrania kolejnej jednostki ładunkowej. Zasada rozładunku kanału w bloku regałowym odbywa się analogicznie, w odwrotnej kolejności zadań.

Zarządzanie pracą systemu odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania klasy WMS. PROMAG stworzył autorski system do zarządzania pracą AutoMAG Mover. System ten może pracować niezależnie lub może być połączony z systemem klasy ERP lub WMS istniejącym już u klienta. Dużą zaletą rozwiązania jest to, że dzięki technologii webowej oprogramowanie można uruchomić na dowolnym urządzeniu typu komputer, tablet, smartfon.

Autonomiczny system AutoMAG Mover znajduje zastosowanie w magazynach szybko, jak i wolno rotujących. Najwyższą efektywność osiąga się w magazynach ze stosunkowo mało zróżnicowanym asortymentem. Automatyczny system AutoMAG Mover bardzo dobrze sprawdza się w mroźniach i chłodniach ze względu na wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu, co wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji takiego obiektu. Polecany jest przede wszystkim do branż: rozlewniczej, spożywczej, mleczarskiej, chemicznej, farmaceutycznej, automotive.

System automatyczny AutoMAG Mover w porównaniu do tradycyjnych systemów regałów wjezdnych wyróżnia:

 

 • bardzo wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie średniego kosztu składowania jednej palety – o 30% więcej miejsc paletowych można zeskładować w systemie AutoMAG Mover

 • rotacja zapasów może odbywać się zgodnie z zasadą LIFO lub FIFO – w regałach wjezdnych tylko z zasadą LIFO

 • 1 SKU na 1 kanał -  w regałach wjezdnych 1 SKU na wszystkie kanały w jednym pionie

 • wzrost tempa pracy i wydajności operacji magazynowych

 • wzrost bezpieczeństwa eksploatacji - operator nie musi wjeżdżać w głąb bloku regałowego

 • ograniczenie możliwości uszkodzenia regałów

 • obniżenie kosztów serwisowania instalacji regałowej

 • zminimalizowanie czasu jałowych przejazdów wózków widłowych

 • możliwość obsługi regału przez standardowe wózki widłowe – regały wjezdne wymagają specjalnych wózków

Do głównych korzyści, które można osiągnąć poprzez wdrożenie systemu AutoMAG Mover należą:

 • całkowita automatyzacja – wyeliminowanie wózków widłowych i człowieka z obszaru magazynowania i transportowania towarów

 • podniesienie wydajności procesów magazynowych – ponad 2 razy wyższa rotacja niż w regałach wjezdnych

 • możliwość pracy 24h/dobę, 7 dni w tygodniu – możliwość reorganizacji magazynu, przygotowania towaru w czasie nocnej zmiany lub w weekendy, co znacznie przyspiesza proces wydania towaru

 • wysoki współczynnik wykorzystania magazynu – ponad 80% więcej miejsc paletowych niż  w regałach paletowych rzędowych i 30% więcej niż w regałach wjezdnych ze względu na możliwość tworzenia długich kanałów regałowych

 • skrócenie czasu realizacji operacji magazynowych

 • większe możliwości różnicowania indeksów niż w regałach wjezdnych

 • ograniczenie kosztów stałych w magazynach, a w tym kosztów pracy

 • obniżenie średniego kosztu składowania jednostki paletowej

 • stała kontrola oraz aktualizacja stanów magazynowych

 • wzrost bezpieczeństwa pracy ze względu na wyeliminowanie wózków i ludzi z pracy w magazynie

 • eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania magazynem

 • śledzenie paletowej jednostki ładunkowej za pomocą systemu WMS

 • szybkie i ciche przemieszczanie palet

 • szybka implementacja rozwiązania w przypadku, gdy klient posiada już półautomatyczny system gęstego składowania AutoMAG Shuttle

kadr1.png
kadr2.png
bottom of page