top of page

Automatyczny system gęstego składowania AutoMAG Mover

DF2_6796_OK-min.JPG

Magazyn automatyczny AutoMAG Mover to w pełni autonomiczny i automatyczny system składowania, będący rozwinięciem półautomatycznego systemu gęstego składowania wykorzystującego wózki wahadłowe AutoMAG Shuttle o wózek transferowy AutoMAG Mover oraz przenośniki pionowe AutoMAG Lift. Celem tego rozwiązania jest całkowite wyeliminowanie wózków widłowych ze strefy magazynowania towarów, zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności procesów magazynowych.

Zasada działania systemu AutoMAG Mover

 • krok 1: dostarczenie paletowej jednostki ładunkowej (p.j.ł.) do automatycznego systemu przez przenośnik poziomy

 • krok 2: przekazanie p.j.ł. z przenośnika poziomego na przenośnik pionowy AutoMAG Lift

 • krok 3: transport palety przez przenośnik AutoMAG Lift na wymagany poziom w bloku regałowym

 • krok 4: przemieszczenie p.j.ł. na wózku AutoMAG Mover wzdłuż bloku regałowego do osiągnięcia lokalizacji wyznaczonego kanału regałowego

 • krok 5: wjazd p.j.ł. z wózkiem AutoMAG Shuttle do wnętrza kanału regałowego

 • krok  6: powrót AutoMAG Mover do przenośnika pionowego w celu pobrania kolejnej p.j.ł.

df2_1608ok_m.jpg

Funkcjonalność systemu

System AutoMAG Mover doskonale się sprawdza w magazynach o niewielkich wydajnościach, jak i w magazynach szybko rotujących. Przepływ towarów może odbywać się w systemie zgodnie z zasadą LIFO lub FIFO. W magazynach o niewielkich wydajnościach platforma przenośnika pionowego AutoMAG Lift umożliwia przemieszczanie pomiędzy poziomami w bloku regałowym poza jednostką ładunkową również wózka transferowego i wózka wahadłowego AutoMAG. Natomiast w magazynach o wysokich wydajnościach kilka przenośników pionowych AutoMAG Lift współpracuje z AutoMAG Mover’ami umiejscowionymi na każdym poziomie składowania w bloku regałowym, gwarantując wysoką efektywność pracy. Zarządzanie pracą takiego systemu odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania klasy WMS.

DSC_0247_OK-min.JPG
DSC_0183_OK-min.JPG
DF2_6795_OK-min.JPG

Zastosowanie systemu

Automatyczny system AutoMAG Mover najlepiej sprawdza się w moźniach i chłodniach  z uwagi na wysokie koszty związane z koniecznością utrzymania niskiej temperatury wewnątrz tego typu obiektów. Znajduje również szerokie zastosowanie w magazynach, gdzie wymagane jest zachowanie efektywnej rotacji towarów w systemie FIFO, w magazynach ze stosunkowo mało zróżnicowanym asortymentem oraz w magazynach, gdzie rotacja towaru jest szybka a tempo pracy wysokie.

Korzyści po wdrożeniu AutoMAG Mover

Do głównych korzyści, które można osiągnąć poprzez wdrożenie tego automatycznego systemu składowania należą:

 • automatyzacja i podniesienie wydajności procesów magazynowych

 • możliwość pracy 24h/dobę

 • wysoki współczynnik wykorzystania magazynu

 • obniżenie średniego kosztu składowania jednostki paletowej

 • ograniczenie kosztów stałych w magazynach

 • skrócenie czasu realizacji operacji magazynowych

 • całkowite wyeliminowanie wózków widłowych z obszaru magazynowania towarów

 • wzrost bezpieczeństwa pracy

 • stała kontrola oraz aktualizacja stanów magazynowych

 • eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania magazynem

 • ciche i szybkie przemieszczanie palet.

DSC_0247_OK-min.JPG

System automatyczny AutoMAG Mover w porównaniu do tradycyjnych systemów regałów wjezdnych wyróżnia:

 

 • bardzo wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie średniego kosztu składowania jednej palety – o 30% więcej miejsc paletowych można zeskładować w systemie AutoMAG Mover

 • rotacja zapasów może odbywać się zgodnie z zasadą LIFO lub FIFO – w regałach wjezdnych tylko z zasadą LIFO

 • 1 SKU na 1 kanał -  w regałach wjezdnych 1 SKU na wszystkie kanały w jednym pionie

 • wzrost tempa pracy i wydajności operacji magazynowych

 • wzrost bezpieczeństwa eksploatacji - operator nie musi wjeżdżać w głąb bloku regałowego

 • ograniczenie możliwości uszkodzenia regałów

 • obniżenie kosztów serwisowania instalacji regałowej

 • zminimalizowanie czasu jałowych przejazdów wózków widłowych

 • możliwość obsługi regału przez standardowe wózki widłowe – regały wjezdne wymagają specjalnych wózków

Do głównych korzyści, które można osiągnąć poprzez wdrożenie systemu AutoMAG Mover należą:

 • całkowita automatyzacja – wyeliminowanie wózków widłowych i człowieka z obszaru magazynowania i transportowania towarów

 • podniesienie wydajności procesów magazynowych – ponad 2 razy wyższa rotacja niż w regałach wjezdnych

 • możliwość pracy 24h/dobę, 7 dni w tygodniu – możliwość reorganizacji magazynu, przygotowania towaru w czasie nocnej zmiany lub w weekendy, co znacznie przyspiesza proces wydania towaru

 • wysoki współczynnik wykorzystania magazynu – ponad 80% więcej miejsc paletowych niż  w regałach paletowych rzędowych i 30% więcej niż w regałach wjezdnych ze względu na możliwość tworzenia długich kanałów regałowych

 • skrócenie czasu realizacji operacji magazynowych

 • większe możliwości różnicowania indeksów niż w regałach wjezdnych

 • ograniczenie kosztów stałych w magazynach, a w tym kosztów pracy

 • obniżenie średniego kosztu składowania jednostki paletowej

 • stała kontrola oraz aktualizacja stanów magazynowych

 • wzrost bezpieczeństwa pracy ze względu na wyeliminowanie wózków i ludzi z pracy w magazynie

 • eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania magazynem

 • śledzenie paletowej jednostki ładunkowej za pomocą systemu WMS

 • szybkie i ciche przemieszczanie palet

 • szybka implementacja rozwiązania w przypadku, gdy klient posiada już półautomatyczny system gęstego składowania AutoMAG Shuttle

kadr1.png
bottom of page