system półautomatyczny
AutoMAG Shuttle
system automatyczny
AutoMAG Mover

System gęstego składowania AutoMAG

Automatyzacja procesów składowania to obecnie konieczność i wyzwanie dla menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie magazynem - głównie z powodu konieczności redukcji kosztów magazynowania. 

Aby pomóc sprostać tym wymaganiom PROMAG S.A. oferuje nowoczesne, zautomatyzowane systemy składowania. Automatyzacja optymalizuje procesy związane ze składowaniem, przygotowaniem i wydaniem dóbr oraz ułatwia operacje zarządzania przestrzenią magazynową.

Oferowane rozwiązania dostarczają znaczących oszczędności zarówno w wykorzystywanej przestrzeni jak i czasie operacji. To rozwiązania idealne dla przedsiębiorstw szukających okazji do zredukowania kosztów logistycznych i podniesienia standardów. 

AutoMAG MOVER  z nagrodą „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2019”

Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2019 to konkurs, którego głównym celem jest wyłanianie najlepszych, wyróżniających się produktów i usług, które wspierają pracę działów logistycznych (sprzęt, urządzenia, technologia, IT, środki transportu, usługi dla sektora TSL). W konkursie wyróżniane i nagradzane są już wdrożone lub wkrótce mające zostać zaimplementowane najlepsze rozwiązania dla logistyki, transportu i produkcji. Zgłoszone projekty ocenia Kapituła złożona ze specjalistów logistyki – przedstawicieli świata nauki i niezależnych ekspertów. Głównymi kryteriami konkursu są: technologiczna ocena innowacji, ocena korzyści dla klientów oraz rynkowa ocena stopnia innowacyjność. W ocenie pod uwagę brane są również m.in. referencje, opinie jednostek naukowych lub stowarzyszeń, patenty oraz walory ekologiczne.

PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, tel. +48 61 6558200, fax +48 61 6558 203, promag@promag.com.pl

NIP 778-00-40-905, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy 2 085 000 PLN