top of page
Język Polski
Język Polski
Język Polski

CASE STUDY

20210805_145139.jpg

Automatyzacja procesów transportu wewnętrznego i składowania w hucie szkła Trend Glass z wykorzystaniem automatycznego regału gęstego składowania (ARGS) AutoMAG Mover

Trend Glass Sp. z o.o. to radomska huta szkła, która została założona w 2003 roku, ale jej początki oraz związek właścicieli z hutnictwem szkła sięgają wczesnych lat 80-tych XX wieku. W tym czasie firma stała się jednym z czołowych i prężnie działających producentów i dystrybutorów szkła gospodarczego, dekoracyjnego oraz użytkowego. Trend Glass stawia na ciągły rozwój oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pozwalających na kreowanie trendów na rynku wyrobów szklanych, podnoszenie standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracowników. Strategia ta widoczna jest w ostatniej inwestycji firmy w pełni automatyczny magazyn wyrobów gotowych.

Firma Trend Glass już od wielu lat korzysta z doradztwa i szerokiej oferty PROMAG S.A. w zakresie optymalizacji procesów intralogistycznych. Inwestycja w magazyn automatyczny jest efektem tej wieloletniej współpracy.

System transportu połączony z ARGS AutoMAG Mover wspiera w firmie Trend Glass następujące procesy:

 • transport palet z wyrobami gotowymi z obszaru produkcji do magazynu automatycznego

 • obsługa transportu międzymagazynowego skomunikowanych, dodatkowych obszarów produkcyjnych takich jak dekoratornia, magazyny konwencjonalne

 • przechowywanie palet oraz automatyczny ich za-i rozładunek do/i z bloku regałowego

 

Magazyn automatyczny nie znajduje się bezpośrednio przy hali produkcyjnej, ale jest oddzielony od produkcji 2 budynkami. Połączony kompleks stanowi łącznik prowadzący do magazynu automatycznego ARGS PROMAG. Przez te obiekty przechodzi linia przenośników wałkowych o łącznej długości 300 m, która komunikuje obszary produkcyjne
z ARGS AutoMAG Mover. Część tego systemu transportu wyposażona m.in. w owijarkę automatyczną, została zainstalowana już
w 2014r. i stopniowo rozbudowywana wraz ze wzrostem potrzeb Inwestora. Było to możliwe ze względu na użycie modułowych rozwiązań PROMAG oraz zdecentralizowanej techniki sterowania. 

20210805_134357.jpg
20210805_131350.jpg

W nowym magazynie, każda jednostka transportowa jest kontrolowana przez system pod względem jakości użytej palety oraz prawidłowego układu ładunku. Po weryfikacji etykiety i destynacji indeksu, kierowana na przenośnik pionowy AutoMAG Lift. Za pomocą tego urządzenia, każda jednostka trafia na odpowiedni poziom składowania, do którego jest przypisany zestaw AutoMAG Mover (MOV) i AutoMAG Shuttle (SAT). Paleta
z towarem przejeżdża zatem na wózek transferowy (MOV), który wyposażony jest w wózek wahadłowy (SAT) i jest kierowana do wskazanej destynacji w określonym kanale bloku regałowego. Docelowe umiejscowienie palety jest nadzorowane przez nadrzędny system zarządzający magazynem - WMS, który komunikuje się 

z wewnętrznym systemem WCS PROMAG sterującym pracą całego bloku regałowego (ARGS). Po dojechaniu w odpowiednie miejsce wózek AutoMAG Shuttle wraz z paletą zjeżdża z wózka AutoMAG Mover
i transportuje towar w głąb gniazda regałowego, po czym wraca pusty do wózka wahadłowego i w strefę przenośników pionowych w oczekiwaniu na kolejną paletę. Taki cykl powtarza się przy każdym załadunku palety w bloku regałowym.

Analogicznie odbywa się rozładunek towarów. Palety z towarem z przenośnika pionowego AutoMAG Lift są kierowane na nitkę buforującą prowadzącą do doków rozładunkowych, gdzie jednostki transportowe są pobierane przez operatorów wózków widłowych w celu załadunku do samochodów dostawczych.

Parametry techniczne systemu ARGS AutoMAG Mover:

 • składowane jednostki transportowe: paleta EUR  (1200x800 mm) lub paleta przemysłowa (1200x1000 mm)

 • wysokość palety z ładunkiem: 1250 mm

 • masa palety: 800 kg

 • wysokość bloku regałowego: 9000 mm

 • ilość miejsc paletowych: ponad 14 000

 • ilość poziomów składowania: 6

 • ilość wózków AutoMAG Mover: 6

 • ilość wózków AutoMAG Shuttle: 6

 • ilość przenośników pionowych AutoMAG Lift: 2 (za/rozładunkowy)

20210805_154159.jpg
20210805_145925.jpg
20210805_143933.jpg

Klient dzięki wdrożeniu uzyskał wsparcie operacji produkcyjnych oraz wzrost wydajności procesów międzymagazynowych, poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy. Posiada stałą kontrolę nad przepływem materiałów, kompletną rejestrację indeksów i automatyczny dostęp do zasobów. System WMS w pełni zintegrowany z systemem WCS PROMAG pozwala na uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o procesie magazynowania i wysyłki towarów. System automatyki posiada pełną diagnostykę oraz wsparcie zdalnego serwisu 24/7.

bottom of page