top of page
Język Polski
Język Polski
Język Polski

CASE STUDY

Regały shuttle - najgłębsze w Polsce

Regał Shuttle - najgłębszy kanał regałowy w Polsce

CIECH Soda Polska to największy producent soli warzonej w Polsce oraz wiodący dostawca tabletek solnych do uzdatniania wody w Europie. Zakład zlokalizowany w Janikowie produkuje ponad 1500 ton soli dziennie w systemie 24h/dobę. W wyniku przeprowadzonej inwestycji ilość wytwarzanej soli uległa znacznemu zwiększeniu, co pociągnęło za sobą również konieczność przeprowadzenia zmian w zakresie jej magazynowania.

Zakład produkuje sól przez 7 dni w tygodniu, natomiast załadunki i transporty odbywają się od poniedziałku do piątku,  co dodatkowo wymusza przechowywanie całej weekendowej partii wytworzonego produktu. Do tej pory, przy dużych ilościach towarów lecz stosunkowo małej ilości indeksów, doskonale sprawdzały się regały wjezdne, jednak przy rosnącej systematycznie produkcji rozwiązanie to powoli stawało się niewystarczające. Podjęto więc decyzję o modernizacji i rozbudowie strefy składowania. Celem inwestycji było udoskonalenie płynności dostaw  i obsługi klientów, a także umożliwienie dalszego wzrostu produkcji i rozszerzania  asortymentu  produktów  solnych.

Na terenie zakładu znajdowało się miejsce, które można było zagospodarować na potrzeby magazynowania, jednak był to obszar zbyt mały, by jego wypełnienie standardowymi regałami paletowymi umożliwiło zeskładowanie potrzebnej ilości towaru.

Przeanalizowano więc inne możliwości: regały wjezdne miały zbyt duże ograniczenia głębokości oraz dostępu, regały przepływowe spowodowałyby duże straty na wysokości, natomiast regały jezdne nie nadawały się do magazynu soli ze względu na specyfikę pracy. Dlatego specjaliści z firmy PROMAG zaproponowali regał obsługiwany wózkiem wahadłowym AutoMAG, który wypełnia magazyn jak regał wjezdny, lecz nie ma ograniczeń długości, umożliwia składowanie większej ilość indeksów i przyspiesza procesy obsługi regałów nawet przy mniejszej  ilości  pracowników.

Wytyczne co do planowanej inwestycji zakładały, że blok regałowy może mieć maksymalnie 19 m wysokości i zająć powierzchnię 2500 m2. Powinien pomieścić minimum 13 tys. waru z linii produkcyjnej na magazyn i mp. z dalszą możliwością rozbudowy do 20 tys. mp. w przeciągu najbliższych 2-3 lat.

Aby temu wyzwaniu sprostać konieczne było uzbrojenie 8 z 12 poziomow regałów w szyny pod wózek wahadłowy AutoMAG. Dzięki temu klient otrzymał wymaganą ilość miejsc składowania, zachowując możliwość użytkowania standardowych wózków techniki magazynowej do momentu zakończenia drugiego etapu inwestycji, której efektem ma być całkowita automatyzacja magazynu (wejście towaru z linii produkcyjnej na magazyn i automatyczne wydanie go pod doki załadunkowe).

soda ciech (4).jpg

Unikatowe rozwiązanie systemu składowania

Już na pierwszym etapie inwestycji rozwiązanie wdrożone w magazynie CIECH jest unikatowe, ponieważ to najgłębszy tego typu system składowania w Polsce. Regały mają prawie 80 m głębokości, co umożliwia swobodne ustawienie obok siebie z odstępami 83 jednostek paletowych. Obecnie można na nich składować prawie 15 000 ton towaru, a po rozbudowie wielkość ta wzrośnie do prawie 21 000 ton.

 

Regały są obsługiwane przez 6 wózków wahadłowych AutoMAG. Towar spływa z pięciu linii produkcyjnych a wydawany jest na 4 przenośnikach umieszczonych przy dokach, tak by operatorzy wózków widłowych pokonywali jak najmniejsze odległości. Do konstrukcji systemu użyto 660 ton stali, w  tym 36 tys. mb słupów, 25,4 tys. mb prowadnic, prawie 150 tys. śrub, ponad 4 tys. kotew, 584 m łańcucha i 887 m rury fi 80x2 na wykonanie  przenośników  rolkowych.

Nowy magazyn CIECH umożliwia zachowanie zasady FIFO, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni. Magazyn działa  w oparciu o system WMS, który określa optymalną lokalizację konkretnych produktów. Zastosowanie półautomatycznych wózków wahadłowych sterowanych drogą radiową w znacznym stopniu ograniczyło pracę operatorów.  Nowy magazyn to trzykrotnie większe możliwości składowania gotowych produktów, dwukrotnie krótszy czas załadunku i możliwość rozbudowy oraz dalszej automatyzacji w przyszłości.

soda ciech (2).jpg
bottom of page