top of page

CASE STUDY

Od kilku lat w Polsce dynamicznie rozwija się przemysł przetwórczy owoców i warzyw. Kluczowymi czynnikami powodzenia w tej branży są szybkość przetwarzania oraz odpowiedni sposób magazynowania produktów. Właściwe mrożenie i przechowywanie w specjalnych warunkach zapewnia dostępność owoców oraz warzyw dla różnych gałęzi przemysłu spożywczego przez cały rok. Najwięksi dostawcy mrożonek doskonale zdają sobie z tego sprawę i dlatego inwestują w nowoczesne systemy składowania, optymalnie dopasowane do ich potrzeb.

"Stosowanie innowacyjnych technologii jest gwarancją rozwoju przedsiębiorstwa. Elastyczność oraz wysoka wydajność zastosowanych systemów składowania w połączeniu z bardzo dobrym wykorzystaniem powierzchni magazynowej zapewniają optymalizację kosztów składowania. To pozwala z kolei budować silną pozycję konkurencyjną. Przy kolejnych inwestycjach z całą pewnością ponownie spotkamy się ze sprawdzonym partnerem biznesowym, jakim jest spółka PROMAG S.A." - Andrzej Gajowniczek, Prezes firmy REAL S.A. 

Firma Real S.A. to jeden z największych producentów mrożonek nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Spółka działa od 1996 r. zajmując się głównie przetwórstwem owoców i warzyw, a od sześciu lat także produkcją soków i przecierów. Siedziba firmy Real znajduje się w Siedlcach, natomiast cztery chłodnie oraz dwa zakłady produkujące koncentraty zlokalizowane są w województwach mazowiecki i lubelskim. Magazyny chłodnicze mogą pomieścić do 75 tys. ton mrożonek. Pojemność tankowni w tłoczniach pozwala magazynować 1500 ton koncentratów. Moce przetwórcze zakładów sięgają nawet 2000 ton na dobę.

Dzięki odpowiedniej strategii działania spółka rozwija się dynamicznie. Głównym założeniem jej polityki jest stałe doskonalenie produktów oraz systemu obsługi klienta. Utrzymanie wysokiej pozycji na rynku wymaga dużej elastyczności w działaniu, dlatego firma Real stara się zawsze oferować produkty na czas i zgodnie z wymaganiami odbiorcy.

Odpowiadając na potrzeby swoich klientów w roku 2015 firma Real podjęła decyzję dotyczącą wybudowania największej mroźni wysokiego składowania w Polsce. Na lokalizację tego obiektu wybrano miejscowość Nowy Konik pod Warszawą. Realizacja inwestycji zaplanowana została w dwóch etapach. W pierwszym powstała mroźnia składowa o pojemności 36 000 palet EUR. Obiekt został zaprojektowany i wyposażony specjalnie pod kątem magazynowania towarów w postaci mrożonek. Zaproszona do współpracy firma PROMAG S.A. dostarczyła i zamontowała na jego terenie system gęstego składowania palet obsługiwany wózkami wahadłowymi AutoMAG Shuttle na który złożyły się 3 komory o łącznej pojemności 20 500 miejsc paletowych EUR, gniazda regałowe głębokie na 33 palety EUR lub 26 palet 1000x1200 mm.

Firma Real mając na uwadze wieloletnie doświadczenie PROMAG-u w wyposażaniu chłodni oraz mroźni zdecydowała się na współpracę już na wczesnym etapie planowania inwestycji. Dzięki temu nowo powstały obiekt od początku zaprojektowany został optymalnie ze względu na swoje przeznaczenie. Korzystając z wiedzy w zakresie najnowocześniejszych technologii składowania w warunkach niskich temperatur doradcy techniczni PROMAG zaproponowali szereg elastycznych oraz efektywnych rozwiązań. Dzięki nim udało się uzyskać wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu, co z kolei przełożyło się na optymalizację kosztu składowania pojedynczej jednostki ładunkowej.

Zaproponowane przez firmę PROMAG regały magazynowe z wózkami wahadłowymi AutoMAG Shuttle sterowanymi radiowo są przede wszystkim dedykowane chłodniom oraz mroźniom, w których występują wysokie koszty związane z utrzymaniem niskiej temperatury. Ten system składowania sprawdza się w magazynach branży spożywczej, w których wymagane jest utrzymanie efektywnej rotacji towarów przy zachowaniu wysokiego tempa pracy.

bottom of page