top of page

CASE STUDY

W biznesie nie ma miejsca na decyzje podejmowane pod wpływem emocji i spontaniczności. Tutaj wygrywa wieloletnie doświadczenie, chłodna kalkulacja. Zimny profesjonalizm okazał się tym, czego Prezes Zarządu w firmie FIDO-SAD, Pan Michał Dzioba, szukał, decydując się powierzyć firmie PROMAG S.A. rozwój przestrzeni magazynowej swojego przedsiębiorstwa.

Inwestycja w nową mroźnię przyniosła firmie FIDO-SAD wymierne korzyści. Teraz całość produkcji może być magazynowa a w jednym miejscu. To w perspektywie czasu przełoży się na oszczędności, które dadzą zwrot nakładów poniesionych na inwestycję.

Firma FIDO-SAD Michał Dzioba od 2007 roku z powodzeniem funkcjonuje na rynku spożywczym. Przedmiotem jej działalności jest produkcja mrożonek z owoców miękkich jak: maliny, truskawki i jabłka. Do tej pory firma FIDO-SAD przechowywała mrożone owoce częściowo we własnych mniejszych pomieszczeniach, a częściowo w wynajętej mroźni. W końcu jednak podjęto decyzję o wybudowaniu dużego i nowocześnie wyposażonego obiektu, który pomieściłby całą produkcję mrożonek. Na to zapotrzebowanie odpowiedziała firma PROMAG S.A., która przygotowała ofertę na regały magazynowe z platformą sterowaną radiowo.

Jest to optymalne rozwiązanie dedykowane chłodniom oraz mroźniom, w których występują wysokie koszty związane z utrzymaniem niskiej temperatury. Ten system składowania sprawdza się w magazynach branży spożywczej, w której wymagane jest zachowanie efektywnej rotacji i wysokie tempo pracy. Najlepiej nadaje się do przechowywania stosunkowo mało zróżnicowanego asortymentu, gdzie w każdym kanale regałowym występuje tylko jeden rodzaj towaru.

Realizacja inwestycji razem z montażem systemu składowania trwała ok. 4 miesiące. Na tym etapie potrzebny był sprawny przepływ informacji pomiędzy inwestorem a dostawcą wyposażenia, ponieważ urządzenie nowej mroźni wymaga szeregu wzajemnych uzgodnień. Niezawodność, odporność na temperatury ujemne a także pełna kompatybilność poszczególnych elementów wyposażenia jest tu bardzo ważna.

 

Specyfika działania każdego magazynu jest inna. To narzuca konieczność indywidulanego doboru parametrów wyposażenia, np. w zakresie wydajności i wytrzymałości. Projektując system regałowy dla firmy FIDO-SAD uwzględniono m.in. przewidywaną rotację towarów, wymiary i wagę jednostek paletowych. Ze względu na usytuowanie wejścia do mroźni, część regałów trzeba było umieścić nad drogą przejazdową wózka. Ogólnie w mroźni FIDO-SAD stworzono 2925 miejsc paletowych (W tym ok. 100 na pomoście magazynowym GL8) dla towarów składowanych na paletach o wysokościach 1800 mm lub 2100 mm.

Regały z platformą sterowaną radiowo to system gęstego składowania, w którym załadunek, rozładunek oraz przemieszczanie jednostki ładunkowej w kanałach specjalnie skonstruowanych regałów wjezdnych odbywa się przy pomocy półautomatycznego satelity. Transport satelity pomiędzy poszczególnymi kanałami regałów odbywa się z wykorzystaniem wózka widłowego.

Zalety zastosowania regałów z platformą sterowaną radiowo:

  • bardzo wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie średniego kosztu składowania jednej palety;

  • wzrost tempa i wydajności operacji magazynowych;

  • szybkie i bezgłośne przemieszczanie palet;

  • wzrost bezpieczeństwa eksploatacji;

  • maksymalne ograniczenie możliwości uszkodzenia regałów przez wózek widłowy;

  • obniżenie kosztów serwisowania instalacji regałowej;

  • zminimalizowanie czasu jałowych przejazdów wózków widłowych;

  • możliwość obsługi przez wszystkie typy wózków widłowych;

  • możliwość łatwej adaptacji istniejących systemów drive-in.

bottom of page