Język Polski
Język Polski
Język Polski

CASE STUDY

Sokołów S.A. to lider i najbardziej rozpoznawalna marka w branży mięsnej w Polsce. Do najbardziej znanych marek spółki należą Gold, Sokoliki, Uczta Qulinarna, Naturrino i Darz Bór. Główna siedziba spółki znajduje się w Sokołowie Podlaskim. Zakłady produkcyjne są zlokalizowane w Sokołowie Podlaskim, Robakowie, Kole, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu i Tarnowie.

PROMAG S.A. do magazynów w 3 lokalizacjach: Sokołów Podlaski, Jarosław i Robakowo dostarczył system gęstego składowania AutoMAG. Łącznie w tych lokalizacjach w systemie gęstego składowania znajduje się 15 000 miejsc paletowych obsługiwanych przez 12 wózków AutoMAG Shuttle. Wózki te pracują w 3 typach obiektów: mroźnia, magazyn suchy i tunele szokowe. W magazynie suchym, gdzie składowane są konserwy pracują standardowe wózki AutoMAG Shuttle przystosowane do pracy w temperaturze od +2 do +50 stopni C. Natomiast w mroźni i w tunelach szokowych zastosowano wózki AutoMAG Shuttle dostosowane do pracy w temperaturach ujemnych. Wózki te zostały wyposażone w specjalny program do oczyszczania szyn ze śniegu i lodu.

Inwestycja w rozwiązanie AutoMAG pozwoliła Klientowi na maksymalne wykorzystanie kubatury posiadanych obiektów oraz na wzrost efektywności operacji zatowarowania i pobierania towarów do wysyłki.

PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, tel. +48 61 6558200, fax +48 61 6558 203, promag@promag.com.pl

NIP 778-00-40-905, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy 2 085 000 PLN